Usługi Projektowe

Projekty budowlane

budynki mieszkalne oraz usługowe
lokale gastronomiczne, handlowe
budynki magazynowe, produkcyjne
budynki gospodarcze, rolnicze, garaże, warsztaty,
rozbudowa, nadbudowa, dokończenie budowy

Projekty gotowe, powtarzalne

sprzedaż projektów (dostępnych w internecie, w cenach biur projektowych)
adaptacja projektu
projekt zagospodarowania terenu
projekt domu, garażu itp.


Projekty technologiczne

lokale gastronomiczne
lokale usługowe
sklepy, przetwórstwo i produkcja żywności

Inne opracowania techniczne

projekty wykonawcze
przyłącza
oceny stanu technicznego
koncepcje przebudowy
inwentaryzacje

                                           Zapraszamy !

biuro_in

Podczas rozmowy o zakresie zlecenia przydatne będą:
- decyzja o warunkach zabudowy (lub wypis z planu zagospodarowania),
- mapa geodezyjna terenu planowanej inwestycji
Jeśli Państwo posiadacie w/w dokumenty, proszę zabrać ze sobą.