Usługi Projektowe

 Projekty budowlane

budynki mieszkalne oraz usługowe
lokale gastronomiczne, handlowe
budynki magazynowe, produkcyjne
budynki gospodarcze, rolnicze, garaże, warsztaty,
rozbudowy, nadbudowy

Projekty gotowe, powtarzalne

sprzedaż projektów
adaptacja projektu
projekt zagospodarowania terenu
projekt domu, garażu itp.

Projekty technologiczne

lokale gastronomiczne
lokale usługowe
sklepy, przetwórstwo i produkcja żywności

Inne opracowania techniczne

projekty wykonawcze
przyłącza
oceny stanu technicznego
koncepcje przebudowy
inwentaryzacje

                                           Zapraszamy !

biuro_in

Podczas rozmowy o zakresie zlecenia przydatne będą:
- decyzja o warunkach zabudowy (lub wypis z planu zagospodarowania),
- mapa geodezyjna terenu planowanej inwestycji
Jeśli Państwo posiadacie w/w dokumenty, proszę zabrać ze sobą.