Pracownia projektowa
-
zakres usług projektowych: 
 • projekty budynków mieszkalnych i usługowych
 • sprzedaż powtarzalnych projektów (dom, garaż, sklep ...)
 • adaptacja projektu
     W zależności od potrzeb oferujemy wykonanie:
 • projekt architektoniczno-budowlany 
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu 
 • projekt wykonawczy 
 • projekt wstępny - koncepcja rozbudowy, przebudowy, nadbudowy ... 
 • projekt przyłącza 
 • projekt - załącznik do zgłoszenia robót budowlanych, 
 • zgłoszenie budowy stawu 
 • projekt technologiczny - lokale gastronomiczne, usługowe, 
 • inwentaryzacja - dokumentacja techniczna istn. budynku, pomiar powierzchni użytkowej, 

Utrzymanie i użytkowanie budynków:
 • modernizacja lub remont
  a) zgłoszenie robót budowlanych:
      wymiana pokrycia dachu, docieplenie budynku itp.
  b) pozwolenia na budowę:
       dobudowa, nadbudowa, przebudowa,
 • ocena stanu technicznego, inwentaryzacja, pomiar powierzchni użytkowej,
 • okresowa kontrola stanu technicznego budynku 1-roczna i 5-letnia
  (Art. 62. ustawy Prawo budowlane) 
 

Inwestorskie sprawy

 • ocena możliwości adaptacji wstępnie wybranych projektów gotowych
 • kontrola robót budowlanych
 • sprzedaż lub kupno nieruchomości - kontrola stanu technicznego, inwentaryzacja
 • pomoc w sprawach administracyjnych (wnioski itp.)
 • kosztorys inwestorski, kosztorys uproszczony i szczegółowy, obmiar robót
    
 
 
 Busko-Zdroj, Chmielnik, Gnojno, Kielce, Kazimierza Wielka, Morawica, Nowy
Korczyn, Opatowiec, Pacanow, Pierzchnica, Pinczow, Solec Zdroj,
Stopnica, Tuczepy, Wislica, Zlota, Busko ... Ponidzie i okolice.
Copyright ©2021 Projektowa.com, Wszelkie Prawa Zastrzeżone